March 29, 2015, 9:41 pm      |      २०७१ चैत १५ आइतबार
NEWS HEADLINES
नà¤à¤°à¤à¥à¤

नà¤à¤°à¤à¥à¤

सफा मà¥à¤¸à¤®à¤®à¤¾ मनà¥à¤°à¤® नà¤à¤°à¤à¥à¤ दरवार ।

भà¤à¥à¤¤à¤ªà¥à¤°

भà¤à¥à¤¤à¤ªà¥à¤°

à¤à¤ साà¤à¤ दà¥à¤à¤¿à¤à¤à¥ भà¤à¥à¤¤à¤ªà¥à¤° दरवार ।

भिसाà¤à¥ लाम !

भिसाà¤à¥ लाम !

à¤à¤¾à¤ à¤®à¤¾à¤¡à¥à¤à¤à¥ पानà¥à¤ªà¥à¤à¤°à¥à¤¸à¥à¤¥à¤¿à¤¤ à¤à¤¾à¤ªà¤¾à¤¨à¥ दà¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¾à¤¸à¤®à¤¾ भिसाà¤à¥ à¤à¤µà¥à¤¦à¤¨à¤à¤¾à¤²à¤¾à¤à¤¿ लाममा बसà¥à¤à¤¾ सरà¥à¤µà¤¸à¤¾à¤§à¤°à¤£ ।

पà¥à¤°à¥à¤®à¤à¥ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤

पà¥à¤°à¥à¤®à¤à¥ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤

पà¥à¤°à¥à¤®à¤à¥ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤ ठानिनॠरानिमहल १९५० सालमा पालà¥à¤ªà¤¾ पशà¥à¤à¤¿à¤® तरà¥à¤«à¤à¤¾ पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨ सà¥à¤¨à¤¾à¤ªà¤¤à¤¿ à¤à¤¡à¥à¤ शमसà¥à¤°à¤²à¥ à¤à¤«à¥à¤¨à¥ दिवà¤à¤à¤¤ रानि तà¥à¤à¤à¥à¤®à¤¾à¤°à¥à¤à¥ समà¥à¤à¤¨à¤¾à¤®à¤¾ निरà¥à¤®à¤¿à¤¤ दरबार ।

à¤à¥à¤®à¥à¤­à¥à¤¶à¥à¤µà¤° !

à¤à¥à¤®à¥à¤­à¥à¤¶à¥à¤µà¤° !

शà¥à¤°à¥ à¤à¥à¤®à¥à¤­à¥à¤¶à¥à¤µà¤° मनà¥à¤¦à¤¿à¤° ।

1
2
3
4
5
प्रमूख समाचार
नà¥à¤ªà¤¾à¤² à¤à¥à¤²à¤¿à¤à¤®à¤à¥ à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤°à¥à¤¯ à¤à¤¾à¤°à¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¤®à¤¾ तà¥à¤¡à¤«à¥à¤¡

नà¥à¤ªà¤¾à¤² à¤à¥à¤²à¤¿à¤à¤®à¤à¥ à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤°à¥à¤¯ à¤à¤¾à¤°à¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¤®à¤¾ तà¥à¤¡à¤«à¥à¤¡

नà¥à¤ªà¤¾à¤² à¤à¥à¤²à¤¿à¤à¤®à¤à¥ à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤°à¥à¤¯ à¤à¤¾à¤°à¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ भदà¥à¤°à¤à¤¾à¤²à¥à¤®à¤¾ à¤à¤°à¥à¤®à¤à¤¾à¤°à¥à¤²à¥ तà¥à¤¡à¤«à¥à¤¡ à¤à¤°à¥à¤à¤¾ à¤à¤¨à¥à¥¤ à¤à¥à¤°...
à¤à¤¾à¤¨à¥à¤¡à¤¾à¤à¤¡à¤¾ विमानसà¥à¤¥à¤²à¤®à¤¾ à¤à¤¡à¤¾à¤¨ सà¥à¤à¤¾à¤°à¥ à¤à¤°à¤¾à¤à¤¨ माà¤

à¤à¤¾à¤¨à¥à¤¡à¤¾à¤à¤¡à¤¾ विमानसà¥à¤¥à¤²à¤®à¤¾ à¤à¤¡à¤¾à¤¨ सà¥à¤à¤¾à¤°à¥ à¤à¤°à¤¾à¤à¤¨ माà¤

à¤à¤µà¤°à¥à¤¦à¥à¤§ à¤à¤¾à¤¨à¥à¤¡à¤¾à¤à¤¡à¤¾ विमानसà¥à¤¥à¤²à¤®à¤¾ à¤à¤¡à¤¾à¤¨ सà¥à¤à¤¾à¤°à¥ à¤à¤°à¤¾à¤à¤¨ परà¥à¤¯à¤à¤¨ तथा नाà¤à¤°à¤¿à¤...
à¤à¤®à¥à¤¯à¥à¤¨à¤¿à¤·à¥à¤ à¤à¤¾à¤¨à¥à¤¦à¤¾à¥à¤²à¤¨à¤à¥ à¤à¤à¥à¤µà¤¾ साहना पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤à¥ निधन

à¤à¤®à¥à¤¯à¥à¤¨à¤¿à¤·à¥à¤ à¤à¤¾à¤¨à¥à¤¦à¤¾à¥à¤²à¤¨à¤à¥ à¤à¤à¥à¤µà¤¾ साहना पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤à¥ निधन

à¤à¤®à¥à¤¯à¥à¤¨à¤¿à¤·à¥à¤ à¤à¤¾à¤¨à¥à¤¦à¤¾à¥à¤²à¤¨à¤à¥ à¤à¤à¥à¤µà¤¾ à¤à¤µà¤ à¤à¤®à¤¾à¤²à¥ नà¥à¤¤à¥ साहना पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤à¥ à¤à¤ªà¤à¤¾à¤°à¤à¤¾ à¤à¥à¤°à¤®à¤®à¤¾...

साहित्य
à¤à¤à¤§à¥à¤¯à¤¾à¤°à¥ पà¥à¤°à¤­à¤¾à¤¤ !                   à¤à¤µ ! पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨à¤à¥ हरà¥à¤...
'à¤à¤®à¤¾' : à¤à¤µà¤¿à¤¤à¤¾ निता à¤à¥à¤¸à¥ मà¥à¤°à¥ à¤à¤à¤¾à¤à¤à¥à¤ªà¤¨à¤à¥ à¤à¤­à¤¾à¤¸ थियॠà¤à¤¨à¥à¤²à¤¾à¤ ...
अन्तर्वार्ता
म बà¥à¤¸à¤¾à¤¹à¤¾à¤°à¤¾à¤à¥ à¤à¤®à¤¾âà¤à¤¨à¥à¤¦à¤¿à¤°à¤¾ राना मà¤à¤°        विसठ२०२७ सालमा à¤à¤¾à¤ªà¤¾à¤à¥ शनिशà¥à¤à¤°à¥–६...
तीन करोड मागेपछि नयाँ पार्टी खोलेकी हुँ : सभासद यशोदाकुमारी लामा यो साताभरि सभासद यशोदाकुमारी लामा चर्चामा रहिन् । दलितजनजाति पार्टीकी सभासद...
नयाँ शक्ति बन्न कसैले रोक्न सक्दैन एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई यतिबेला राष्ट्रिय...
वाहुन यो देशको भान्से हो बाहुनहरू माथि जातीय भेदभाव भएको भन्दै नारायणप्रसाद अधिकारीले २०६६ मा नेपाल...
कार्टून
CURRENCY CONVERTER
Suchana Pati

मनोरन्जन

समाचार
दà¥à¤²à¤¹à¥à¤à¤¸à¥à¤¤à¥ सिà¤à¤à¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥ à¤à¤¾à¤ à¤®à¤¾à¤¡à¥à¤

दà¥à¤²à¤¹à¥à¤à¤¸à¥à¤¤à¥ सिà¤à¤à¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥ à¤à¤¾à¤ à¤®à¤¾à¤¡à¥à¤

    पà¥à¤°à¤¾à¤¯à¤ फà¥à¤¹à¥à¤°à¤à¥ सहरà¤à¤¾ रà¥à¤ªà¤®à¤¾ à¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤¨à¥ à¤à¤¾à¤ à¤®à¤¾à¤¡à¥à¤ विदà¥à¤¶à¥...